Ważne zmiany w urlopach ojcowskich i rodzicielskich

2016-01-02

Od 2 stycznia 2016 roku zaczęły obowiązywać zmiany w Kodeksie pracy dotyczące urlopów rodzicielskich.

Oto, co się zmieniło:

  • urlop ojcowski można wykorzystać do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia 
  • urlop ojcowski będzie można wykorzystać w dwóch tygodniowych częściach
  • urlop rodzicielski będzie do wykorzystania bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Podział wygląda następująco: 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, a po nim urlop rodzicielski, który w sumie będzie trwał 32 tygodnie (dla jednego dziecka). Ojciec będzie mógł skorzystać z urlopu rodzicielskiego.
  • jeśli rodzic zdecyduje, że chce łączyć urlop rodzicielski z pracą o wymiarze nie wyższym niż pół etatu, długość tego urlopu będzie wydłużała się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, jednak nie dłużej niż do 64 tygodni w przypadku jednego dziecka.
  • zmiana dotyczy także osób samozatrudnionych. Jeśli jedno z partnerów zatrudnione jest na podstawie umowy o pracę, a drugie samozatrudnione (lub podlega ubezpieczeniu chorobowemu z innego powodu niż stosunek pracy), będą mogli dzielić się urlopem macierzyńskim i rodzicielskim. W praktyce wygląda to tak: zatrudniona matka wykorzystuje 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, a resztę przekazuje ojcu, który jest samozatrudniony i z tytułu opieki nad dzieckiem będzie otrzymywać zasiłek macierzyński w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem.
  • gdy matka dziecka będzie przebywać w szpitalu (umrze bądź porzuci dziecko) ojciec otrzyma możliwość przejęcia urlopu macierzyńskiego, dostanie też zasiłek macierzyński.
  • ojciec i matka będący pracownikami mają prawo do 2 dni płatnego zwolnienia na opiekę nad dzieckiem (do ukończenia przez niego 14 roku życia). Od 2016 roku będzie można jednak wykorzystać te dwa dni godzinowo, a więc jako 16 godzin zwolnienia.

Zobacz: http://www.urlopojcowski.info/