Urlopy rodzicielskie – najnowsze statystyki

2018-02-20

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, informuje, że w 2017 r. z urlopów na dzieci korzystało 707,8 tys. rodziców, głównie kobiety (519,1 tys.), powiększa się również liczba mężczyzn, którzy korzystają z urlopu ojcowskiego (188,7 tys.).

To po części efekt obowiązującej od 2 stycznia 2016 r nowelizacji Kodeksu pracy. Od roku obowiązują dwa rodzaje urlopów związane z narodzinami dziecka: 20 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz do 32 tygodni urlopu rodzicielskiego.