UrlopOjcowski.info

Od 1 stycznia 2010 r. pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do urlopu ojcowskiego. Niestety,  jak pokazują statystyki, do tej pory niewielu pracujących ojców skorzystało z przysługującego im prawa. Powodów jest wiele – niska świadomość własnych praw, brak rzetelnego źródła wiedzy, niezrozumiałe przepisy…

Na początku września 2011 roku pod adresem www.urlopojcowski.info zadebiutował nowy portal, którego celem jest inspirowanie oraz przekonywanie mężczyzn do stania się bardziej zaangażowanymi w wychowanie dzieci – ojcami. UrlopOjcowski.info to niekomercyjny portal, który powstał aby podnieść świadomość i promować urlop ojcowski wśród pracowników i pracodawców. Projekt zrodził się z inicjatywy Międzynarodowej Fundacji na Rzecz Promocji Zdrowia i Rozwoju Nauki.

Podane w atrakcyjnej formie informacje na temat urlopu ojcowskiego podparte są rzetelnymi poradami prawnymi, przydatnymi aplikacjami oraz możliwością wglądu w „ojcowskie” doświadczenia innych rodziców. Mimo że Fundacja kieruje swój portal przede wszystkim do pracujących ojców, swoje miejsce znajdą tu również pracujące mamy i pracodawcy poszukujący aktualnych danych z zakresu prawa pracy.

Portal wyposażony został w szereg przydatnych pracownikom i pracodawcom narzędzi, m. in. kalkulator urlopu ojcowskiego i macierzyńskiego oraz wzory wniosków do ściągnięcia i samodzielnego wypełnienia.  Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Urlop Ojcowski. info to odpowiedź na wszystkie wątpliwości przyszłych lub obecnych ojców – www.urlopojcowski.info