Od stycznia ważne zmiany w urlopach dla ojców

Tata z dzieckiem czytają książkę

2015-12-02

Od nowego roku wejdą w życie pewne nowe regulacje dotyczące korzystania z urlopu ojcowskiego. Zmiany te mają sprawić, że rodzice łatwiej pogodzą pracę z wychowaniem dziecka.

Od dnia 2 stycznia 2016 roku zaczną obowiązywać zmiany w Kodeksie pracy dotyczące urlopów rodzicielskich. To efekt nowelizacji ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku. Jak będzie od 2016 roku?

  • urlop ojcowski można będzie wykorzystać do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia a nie, jak wcześniej, do jego pierwszych urodzin.
  • urlop ojcowski będzie można wykorzystać w dwóch tygodniowych częściach.
  • urlop rodzicielski będzie do wykorzystania bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Zastąpi więc w pewnym sensie „dodatkowy” urlop macierzyński i od nowego roku podział będzie wyglądał w następujący sposób: 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, a po nim urlop rodzicielski, który w sumie będzie trwał 32 tygodnie (dla jednego dziecka). Ojciec będzie mógł skorzystać z urlopu rodzicielskiego.
  • jeśli rodzic zdecyduje, że chce łączyć urlop rodzicielski z pracą o wymiarze nie wyższym niż pół etatu, długość tego urlopu będzie wydłużała się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, jednak nie dłużej niż do 64 tygodni w przypadku jednego dziecka.
  • zmiana dotyczy także osób samozatrudnionych. Jeśli jedno z partnerów zatrudnione jest na podstawie umowy o pracę, a drugie samozatrudnione (lub podlega ubezpieczeniu chorobowemu z innego powodu niż stosunek pracy), będą mogli dzielić się urlopem macierzyńskim i rodzicielskim. W praktyce wygląda to tak: zatrudniona matka wykorzystuje 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, a resztę przekazuje ojcu, który jest samozatrudniony i z tytułu opieki nad dzieckiem będzie otrzymywać zasiłek macierzyński w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem.
  • gdy matka dziecka będzie przebywać w szpitalu (umrze bądź porzuci dziecko) ojciec otrzyma możliwość przejęcia urlopu macierzyńskiego, dostanie też zasiłek macierzyński.
  • ojciec i matka będący pracownikami mają prawo do 2 dni płatnego zwolnienia na opiekę nad dzieckiem (do ukończenia przez niego 14 roku życia). Od 2016 roku będzie można jednak wykorzystać te dwa dni godzinowo, a więc jako 16 godzin zwolnienia.

Bardzo cieszy fakt, iż coraz więcej mężczyzn decyduje się na skorzystanie z urlopów ojcowskiego czy tacierzyńskiego. Mężczyźni rozumieją, że nie są jedynie „dodatkiem” do mamy, która gra kluczową rolę po narodzinach dziecka, lecz osobną i bardzo ważną częścią jego życia. Dzielenie się z partnerką urlopem pokazuje, że świeżo upieczony tata naprawdę dorósł do bycia ojcem i dba o to, aby być obecnym. I właśnie ta obecność jest przecież najważniejsza, kiedy do rodzina się powiększa.

Zobacz: http://www.urlopojcowski.info/