Misja

Zdrowe inspiracje, naukowe spojrzenie oraz rozwój przez działanie

Tymi słowami można podsumować charakter naszej działalności – świat nauki i zdrowia niezmiennie nas inspiruje i zachęca do rozwoju poprzez działanie. To nasza misja i cel wszystkich działań, ale w jaki sposób go osiągnąć?

To pytanie doprowadziło nas do stworzenia deklaracji wyznawanych wartości, które doskonale odzwierciedlają sposób postępowania i myślenia członków oraz przyjaciół Fundacji na całym świecie: 

  • Nasze działania opieramy na czterech głównych filarach: innowacyjności, wiedzy, odpowiedzialności i współpracy.
  • Rozumiemy wartość nauki, dlatego wspieramy jej rozwój.
  • Kreujemy zdrowy punkt widzenia i budujemy świadomość społeczną.
  • Stawiamy na harmonijne współistnienie z naturą.
  • Jesteśmy pełnymi energii i entuzjazmu profesjonalistami, którzy wierzą w postawione przed sobą cele.

Międzynarodowy charakter organizacji daje nam szansę na czerpanie inspiracji i dzielenie doświadczenia z innymi krajami, co owocuje nowatorskimi projektami i pozwala na realizację wspólnych, użytecznych społecznie i gospodarczo celów.