Impuls

tablicaPoczątek idei nadali ludzie z pasją, których połączyła chęć odkrywania nowych kierunków rozwoju w dziedzinie zdrowia, nauki, ekologii, informatyki i pedagogiki. Wcześniejsza współpraca w międzynarodowym środowisku akademickim i biznesowym, wspólne zainteresowania i chęć działania dla dobra społecznego były dla nas impulsem do podjęcia nowej aktywności, wolnej od zobowiązań naukowych i biznesowych.

W ten właśnie sposób, w roku 2009 w Krakowie powstała Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Promocji Zdrowia i Rozwoju Nauki. Inspiruje do działania ludzi, których łączy chęć odkrywania nowych kierunków rozwoju nauki i działania dla dobra społecznego, a także kreowanie zdrowego punktu widzenia. Międzynarodowy charakter Fundacji pozwala dzielić doświadczenia z innymi krajami, co owocuje nowatorskimi projektami i pozwala na realizację wspólnych, użytecznych społecznie i gospodarczo celów.