Becikowe 2017, czyli 1000 zł na dziecko

2016-02-09

Becikowe wprowadzono w 2006 roku i początkowo obejmowało wszystkich rodziców, którym urodziło się dziecko, bez względu na próg dochodowy. W 2012 roku zostało wprowadzone ograniczenie, które uwzględnia dochód rodziny. Co zmieniło się w 2017 roku?

Jednorazowe becikowe w wysokości 1000 zł z tytułu urodzenia żywego dziecka mogą otrzymać rodzice, u których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł netto. Kwota ta jest wolna od podatku dochodowego. Jakie zmiany mają pojawić się w 2016 roku:

  • utworzenie i prowadzenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego ubieganie się o świadczenia rodzinne drogą elektroniczną
  • “Kosiniakowe”, czyli zasiłek rodzicielski oferujący 1000 zł na dziecko przez 12 miesięcy dla osób, które dotychczas nie mogły skorzystać z 12-miesięcznego macierzyńskiego i tym samym otrzymywać zasiłku macierzyńskiego.