500 plus – statystyki programu

2017-01-09

Sprawdziliśmy, czy 500 plus rzeczywiście wyszedł rodzinom i państwu “na plus”. Oto dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotyczące pierwszych miesięcy funkcjonowania programu.

500 plus to świadczenie  w wysokości 500 zł rodzice otrzymują niezależnie od swojego dochodu na drugie oraz kolejne dzieci do 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem mniejszym niż 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto na osobę w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego) wsparcie przysługuje rodzicom także na pierwsze lub jedyne dziecko. 

Programem „Rodzina 500 plus” objętych jest 55 proc. wszystkich dzieci w wieku do 18 lat (blisko 3,8 mln dzieci). Najwięcej dzieci objętych programem zamieszkuje województwo lubelskie (61 proc. dzieci w wieku do 18 lat) oraz województwa: podlaskie, podkarpackie i świętokrzyskie (60 proc. dzieci do 18 lat). Ponad 41 proc. świadczeń wypłacanych jest na pierwsze lub jedyne dziecko (mowa o 1,56 mln dzieci, z czego jedynacy stanowią 631,2 tys. dzieci). Do wszystkich uprawnionych do skorzystania z programu 500 plus trafiło łącznie około 16 mld zł

Z raportu przygotowanego przez Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu wynika, że program 500 plus pomaga walczyć z ubóstwem wśród dzieci. Podczas gdy w 2014 roku w Polsce 718 tys. dzieci żyło w tzw. skrajnej nędzy, obecnie liczba ta oscyluje w okolicach 187 tys. Można powiedzieć, że jest to wydarzenie bez precedensu w blisko 27-letnim okresie przemian w Polsce. 

Z danych NFZ wynika również, że w roku 2016 ponad 14,5 tysiąca więcej kobiet niż w roku 2015 było ciąży. Chodzi w szczególności o osoby w wieku powyżej 30. roku życia. Oczywiście nie można uznać tego za bezpośredni skutek programu 500 plus, ale można podejrzewać, że możliwość otrzymania świadczenia na dziecko w jakiś sposób wpłynęła na podjęcie takiej decyzji.

Z danych zebranych przez “Dziennik Gazetę Prawną” wynika jednak, że od marca do września ubiegłego roku z powodu obowiązków rodzinnych związanych z opieką nad dzieckiem odeszło z pracy aż - 150 tys. kobiet. Mowa oczywiście o matkach więcej niż jednego dziecka, którym należy się dodatek 500 plus. Eksperci alarmują, by kobiety rozważające podobny krok mocno przemyślały swoją decyzję – powrót do pracy po kilku latach przerwy może się okazać trudny, a nawet niemożliwy.

Źródło: http://www.ciazowy.pl/artykul,500-plus-statystyki,3989,1.html