500+ a bierność zawodowa Polaków

2018-03-26

Raport Głównego Urzędu Statystycznego przedstawił dane m.in. na temat aktywności zawodowej polaków. Dla niektórych grup statystyki te znacząco się pogorszyły. To może być efekt programu 500 plus.

Raport jasno pokazuje, że aktywność zawodowa kobiet w wieku 25-34 lata jest najniższa od 15 lat.  Za ostatni kwartał 2017 roku wyniosła 74,2%. Według danych Eurostat aktywność ta jest najniższa aż od 1999 roku, czyli od lat 19. Aktywność zawodowa wśród rodzin pobierających świadczenie 500+ na jedno dziecko wyniosła 69,7%. Dla porównania – w rodzinach, w których nie ma 500+ ten wskaźnik to 89%. Oznacza to, że 1/3 rodzin dostających miesięcznie pomoc na jedno dziecko nie ma pracy i nie poszukuje jej. Według wielu wszystko wskazuje na to, że program 500 plus może wspierać i promować bierność zawodową Polaków. 

Rządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Tak czytamy na oficjalnej stronie programu. Z założenia 500+ miało pomóc rodzinom wielodzietnym lub ubogim przez przyznanie dodatkowych pieniędzy, które umożliwiłyby zapewnienie dzieciom lepszej opieki. Świadczenie na drugie i każde kolejne dziecko można pobierać na podstawie wniosku, bez względu na dochody. Kryterium dochodowe obowiązuje tylko w przypadku chęci otrzymania pieniędzy na pierwsze dziecko.

Źródło: http://www.ciazowy.pl/artykul,500-a-biernosc-zawodowa-polakow,4185,1.html